สไลด์
  
ข้อมูลย้อนหลัง:
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
  • 2551
  • 2550
  • 2549
 

Analyst Meeting 3Q 2017

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560
ขนาดไฟล์ : 747 KB

Presales update 3Q 2017

วันที่ : 04 ตุลาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 820 KB

Analyst Meeting 2Q 2017

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 987 KB

Presales update 2Q 2017

วันที่ : 04 กรกฎาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 673 KB

Analyst Meeting 1Q 2017

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 868 KB

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

วันที่ : 27 เมษายน 2560
ขนาดไฟล์ : 713 KB

Presales update 1Q 2017

วันที่ : 05 เมษายน 2560
ขนาดไฟล์ : 656 KB

Analyst Meeting 4Q 2016

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560
ขนาดไฟล์ : 3.34 MB

Presales update Yearly 2016

วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2560
ขนาดไฟล์ : 9.83 MB

Analyst Meeting 3Q 2016

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559
ขนาดไฟล์ : 5.30 MB

Presales update 3Q 2016

วันที่ : 05 ตุลาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 643 KB

Analyst Meeting 2Q 2016

วันที่ : 11 สิงหาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 814 KB

Presales update 2Q 2016

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 540 KB

Analyst Meeting 1Q 2016

วันที่ : 13 พฤษภาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 598 KB

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

วันที่ : 28 เมษายน 2559
ขนาดไฟล์ : 903 KB

Sales Booking and Backlog as of Mar 31, 2016

วันที่ : 31 มีนาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 527 KB

Analyst Meeting 4Q 2015

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2559
ขนาดไฟล์ : 588 KB

Sales Booking and Backlog as of Dec 31, 2015

วันที่ : 31 ธันวาคม 2558
ขนาดไฟล์ : 601 KB

Analyst Meeting 3Q 2015

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558
ขนาดไฟล์ : 392 KB

Sales Booking and Backlog as of Sep 30, 2015

วันที่ : 30 กันยายน 2558
ขนาดไฟล์ : 448 KB

Sales Booking and Backlog as of Jun 30, 2015

วันที่ : 30 มิถุนายน 2558
ขนาดไฟล์ : 448 KB

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

วันที่ : 30 เมษายน 2558
ขนาดไฟล์ : 289 KB

Sales Booking and Backlog as of Mar 31, 2015

วันที่ : 31 มีนาคม 2558
ขนาดไฟล์ : 266 KB

Sales Booking and Backlog as of 31 Dec 2014 & 2015 Target

วันที่ : 31 ธันวาคม 2557
ขนาดไฟล์ : 266 KB

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วันที่ : 15 ตุลาคม 2557
ขนาดไฟล์ : 821 KB

Sales Booking and Backlog as of 30 Sep 2014

วันที่ : 30 กันยายน 2557
ขนาดไฟล์ : 538 KB

Sales Booking and Backlog as of 30 Jun 2014

วันที่ : 30 มิถุนายน 2557
ขนาดไฟล์ : 565 KB

Sales Booking and Backlog as of 31 Mar 2014

วันที่ : 02 เมษายน 2557
ขนาดไฟล์ : 235 KB

Sales Booking and Backlog as of 31 Dec 2013

วันที่ : 31 ธันวาคม 2556
ขนาดไฟล์ : 287 KB

Sales Booking and Backlog as of 30 Sep 2013

วันที่ : 30 กันยายน 2556
ขนาดไฟล์ : 586 KB

Sales Booking and Backlog as of 30 Jun 2013

วันที่ : 30 มิถุนายน 2556
ขนาดไฟล์ : 497 KB

Sales Booking and Backlog as of 31 Mar 2013

วันที่ : 30 มีนาคม 2556
ขนาดไฟล์ : 129 KB

Sales Booking and Backlog as of 31 Dec 2012

วันที่ : 31 ธันวาคม 2555
ขนาดไฟล์ : 126 KB

Sales Booking and Backlog as of 30 Sep 2012

วันที่ : 30 กันยายน 2555
ขนาดไฟล์ : 125 KB

Summary of backlog and projects as of 30 Jun 2012

วันที่ : 30 มิถุนายน 2555
ขนาดไฟล์ : 222 KB

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วันที่ : 30 เมษายน 2555
ขนาดไฟล์ : 521 KB

Summary of projects and backlog as of Dec 31, 2011

วันที่ : 06 มกราคม 2555
ขนาดไฟล์ : 137 KB

Analyst Meeting

วันที่ : 6 กรกฏาคม 2554
ขนาดไฟล์ : 1.59 MB

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วันที่ : 27 เมษายน 2554
ขนาดไฟล์ : 606 KB

AP Project Update

วันที่ : 5 เมษายน 2554
ขนาดไฟล์ : 136 KB

Analyst Meeting

วันที่ : 17 มกราคม 2554
ขนาดไฟล์ : 588 KB

Non-Deal Roadshow in Singapore and Hong Kong

วันที่ : 17-21 มีนาคม 2551
ขนาดไฟล์ : 436 KB

Thailand Focus 2007

วันที่ : 14 กันยายน 2550
ขนาดไฟล์ : 1,050 KB

Asean Corporate Day in EU & US

วันที่ : 18-22 มิถุนายน 2550
ขนาดไฟล์ : 764 KB

JP Morgan Thailand Investor Conference

วันที่ : 23 มีนาคม 2550
ขนาดไฟล์ : 707 KB

Road Show ในประเทศสิงคโปร์

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2549
ขนาดไฟล์ : 644 KB

THAI EQUITY 2006 INVESTOR FORUM

วันที่ : 13-14 กรกฎาคม 2549
ขนาดไฟล์ : 416 KB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

วันที่ : 30 มีนาคม 2549
ขนาดไฟล์ : 243 KB

โครงการของเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

ขนาดไฟล์: 21 KB