สไลด์
  
ข้อมูลย้อนหลัง:
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 • 2554
 • 2551
 • 2550
 • 2549
 

Analyst Meeting 3Q 2018

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561
ขนาดไฟล์ : 1.44 MB

Presales update 3Q 2018

วันที่ : 30 กันยายน 2561
ขนาดไฟล์ : 3.00 MB

Analyst Meeting 2Q 2018

วันที่ : 14 สิงหาคม 2561
ขนาดไฟล์ : 1.20 MB

Presales update 2Q 2018

วันที่ : 03 กรกฎาคม 2561
ขนาดไฟล์ : 1.25 MB

Analyst Meeting 1Q 2018

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561
ขนาดไฟล์ : 1.34 MB

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

วันที่ : 26 เมษายน 2561
ขนาดไฟล์ : 564 KB

Presales update 1Q 2018

วันที่ : 05 เมษายน 2561
ขนาดไฟล์ : 1.06 MB

Analyst Meeting 4Q 2017

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561
ขนาดไฟล์ : 1.27 MB

Presales update Yearly 2017

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2561
ขนาดไฟล์ : 1.09 MB

Presales update 4Q 2017

วันที่ : 08 มกราคม 2561
ขนาดไฟล์ : 641 KB

Analyst Meeting 3Q 2017

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560
ขนาดไฟล์ : 747 KB

Presales update 3Q 2017

วันที่ : 04 ตุลาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 820 KB

Analyst Meeting 2Q 2017

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 987 KB

Presales update 2Q 2017

วันที่ : 04 กรกฎาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 673 KB

Analyst Meeting 1Q 2017

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 868 KB

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

วันที่ : 27 เมษายน 2560
ขนาดไฟล์ : 713 KB

Presales update 1Q 2017

วันที่ : 05 เมษายน 2560
ขนาดไฟล์ : 656 KB

Analyst Meeting 4Q 2016

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560
ขนาดไฟล์ : 3.34 MB

Presales update Yearly 2016

วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2560
ขนาดไฟล์ : 9.83 MB

Analyst Meeting 3Q 2016

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2559
ขนาดไฟล์ : 5.30 MB

Presales update 3Q 2016

วันที่ : 05 ตุลาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 643 KB

Analyst Meeting 2Q 2016

วันที่ : 11 สิงหาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 814 KB

Presales update 2Q 2016

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 540 KB

Analyst Meeting 1Q 2016

วันที่ : 13 พฤษภาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 598 KB

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

วันที่ : 28 เมษายน 2559
ขนาดไฟล์ : 903 KB

Sales Booking and Backlog as of Mar 31, 2016

วันที่ : 31 มีนาคม 2559
ขนาดไฟล์ : 527 KB

Analyst Meeting 4Q 2015

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2559
ขนาดไฟล์ : 588 KB

Sales Booking and Backlog as of Dec 31, 2015

วันที่ : 31 ธันวาคม 2558
ขนาดไฟล์ : 601 KB

Analyst Meeting 3Q 2015

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558
ขนาดไฟล์ : 392 KB

Sales Booking and Backlog as of Sep 30, 2015

วันที่ : 30 กันยายน 2558
ขนาดไฟล์ : 448 KB

Sales Booking and Backlog as of Jun 30, 2015

วันที่ : 30 มิถุนายน 2558
ขนาดไฟล์ : 448 KB

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

วันที่ : 30 เมษายน 2558
ขนาดไฟล์ : 289 KB

Sales Booking and Backlog as of Mar 31, 2015

วันที่ : 31 มีนาคม 2558
ขนาดไฟล์ : 266 KB

Sales Booking and Backlog as of 31 Dec 2014 & 2015 Target

วันที่ : 31 ธันวาคม 2557
ขนาดไฟล์ : 266 KB

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วันที่ : 15 ตุลาคม 2557
ขนาดไฟล์ : 821 KB

Sales Booking and Backlog as of 30 Sep 2014

วันที่ : 30 กันยายน 2557
ขนาดไฟล์ : 538 KB

Sales Booking and Backlog as of 30 Jun 2014

วันที่ : 30 มิถุนายน 2557
ขนาดไฟล์ : 565 KB

Sales Booking and Backlog as of 31 Mar 2014

วันที่ : 02 เมษายน 2557
ขนาดไฟล์ : 235 KB

Sales Booking and Backlog as of 31 Dec 2013

วันที่ : 31 ธันวาคม 2556
ขนาดไฟล์ : 287 KB

Sales Booking and Backlog as of 30 Sep 2013

วันที่ : 30 กันยายน 2556
ขนาดไฟล์ : 586 KB

Sales Booking and Backlog as of 30 Jun 2013

วันที่ : 30 มิถุนายน 2556
ขนาดไฟล์ : 497 KB

Sales Booking and Backlog as of 31 Mar 2013

วันที่ : 30 มีนาคม 2556
ขนาดไฟล์ : 129 KB

Sales Booking and Backlog as of 31 Dec 2012

วันที่ : 31 ธันวาคม 2555
ขนาดไฟล์ : 126 KB

Sales Booking and Backlog as of 30 Sep 2012

วันที่ : 30 กันยายน 2555
ขนาดไฟล์ : 125 KB

Summary of backlog and projects as of 30 Jun 2012

วันที่ : 30 มิถุนายน 2555
ขนาดไฟล์ : 222 KB

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วันที่ : 30 เมษายน 2555
ขนาดไฟล์ : 521 KB

Summary of projects and backlog as of Dec 31, 2011

วันที่ : 06 มกราคม 2555
ขนาดไฟล์ : 137 KB

Analyst Meeting

วันที่ : 06 กรกฎาคม 2554
ขนาดไฟล์ : 120 KB

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วันที่ : 27 เมษายน 2554
ขนาดไฟล์ : 607 KB

AP Project Update

วันที่ : 05 เมษายน 2554
ขนาดไฟล์ : 135 KB

Analyst Meeting

วันที่ : 17 มกราคม 2554
ขนาดไฟล์ : 588 KB

Non-Deal Roadshow in Singapore and Hong Kong

วันที่ : 17 มีนาคม 2551
ขนาดไฟล์ : 435 KB

Thailand Focus 2007

วันที่ : 14 กันยายน 2550
ขนาดไฟล์ : 1.06 MB

Asean Corporate Day in EU & US

วันที่ : 18 มิถุนายน 2550
ขนาดไฟล์ : 129 KB

JP Morgan Thailand Investor Conference

วันที่ : 23 มีนาคม 2550
ขนาดไฟล์ : 53 KB

Road Show ในประเทศสิงคโปร์

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2549
ขนาดไฟล์ : 643 KB

THAI EQUITY 2006 INVESTOR FORUM

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2549
ขนาดไฟล์ : 25 KB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

วันที่ : 30 มีนาคม 2549
ขนาดไฟล์ : 242 KB

โครงการของเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

วันที่ : 01 มกราคม 2549
ขนาดไฟล์ : 1.95 MB

Analyst Meeting

วันที่ : 6 กรกฏาคม 2554
ขนาดไฟล์ : 1.59 MB

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วันที่ : 27 เมษายน 2554
ขนาดไฟล์ : 606 KB

AP Project Update

วันที่ : 5 เมษายน 2554
ขนาดไฟล์ : 136 KB

Analyst Meeting

วันที่ : 17 มกราคม 2554
ขนาดไฟล์ : 588 KB

Non-Deal Roadshow in Singapore and Hong Kong

วันที่ : 17-21 มีนาคม 2551
ขนาดไฟล์ : 436 KB

Thailand Focus 2007

วันที่ : 14 กันยายน 2550
ขนาดไฟล์ : 1,050 KB

Asean Corporate Day in EU & US

วันที่ : 18-22 มิถุนายน 2550
ขนาดไฟล์ : 764 KB

JP Morgan Thailand Investor Conference

วันที่ : 23 มีนาคม 2550
ขนาดไฟล์ : 707 KB

Road Show ในประเทศสิงคโปร์

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2549
ขนาดไฟล์ : 644 KB

THAI EQUITY 2006 INVESTOR FORUM

วันที่ : 13-14 กรกฎาคม 2549
ขนาดไฟล์ : 416 KB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

วันที่ : 30 มีนาคม 2549
ขนาดไฟล์ : 243 KB

โครงการของเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

ขนาดไฟล์: 21 KB