ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
  
สำนักงานใหญ่
170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • อีเมล์ investor@apthai.com
  • โทรศัพท์ 0-2261-2518-22
  • โทรสาร 0-2261-3446
  • เว็บไซต์บริษัท www.apthai.com