ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 670,047,561 21.30
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 306,376,090 9.74
3. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT 195,989,246 6.23
4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 88,255,800 2.81
5. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 78,197,620 2.49
6. นายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา 66,569,000 2.12
7. นายพิเชษฐ วิภวศุภกร 62,509,666 1.99
8. นายชาญชัย ไกรฤทธิชัย 61,318,060 1.95
9. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 54,641,200 1.74
10. นางศิริรัตน์ วิภวศุภกร 51,473,213 1.64