ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
    
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  254821 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
09 พฤศจิกายน 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
09 พฤศจิกายน 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
09 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
19 สิงหาคม 2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559
แจ้งการลงทุนในธุรกิจด้านการศึกษาและการฝึกอบรม
11 สิงหาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
11 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
04 กรกฎาคม 2559
(แก้ไข)แจ้งการร่วมทุนในบริษัท เอพี (รัชโยธิน) จำกัด
04 กรกฎาคม 2559
แจ้งการร่วมทุนในบริษัท เอพี (รัชโยธิน) จำกัด
16 พฤษภาคม 2559
การแต่งตั้งประธานกรรมการ
13 พฤษภาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
13 พฤษภาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
13 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2559
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเวบไซต์
28 เมษายน 2559
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
28 มีนาคม 2559
แจ้งการร่วมทุนในบริษัท เอพี เอ็มอี 2 จำกัด
25 มีนาคม 2559
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
24 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 และการเสนอจ่ายปันผล (แก้ปีพ.ศ.)
24 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 และการเสนอจ่ายปันผล