เครื่องคำนวณการลงทุน
  
สกุลเงิน : THB ปรับปรุงเมื่อ: 19 มีนาคม 2561 09:31
AP
 • ราคาล่าสุด
  8.45
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  - (-%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  -
 • วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
  8.45 - -
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  - / 1,300
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  7.60 / 2,000
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  -
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  6.95 - 9.45

 

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
บาท
ราคาซื้อ
บาท
ราคาขาย
บาท
% คอมมิชชั่น
%
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%