เครื่องคำนวณการลงทุน
  
สกุลเงิน : THB ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 16:38
AP
 • ราคาล่าสุด
  8.25
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.05  ( 0.61%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  12,736,600
 • วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
  8.20 - 8.20
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  8.25 / 55,600
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  8.30 / 1,060,300
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  8.15 - 8.40
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  5.50 - 8.30

 

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
บาท
ราคาซื้อ
บาท
ราคาขาย
บาท
% คอมมิชชั่น
%
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%