เครื่องคำนวณการลงทุน
  
สกุลเงิน : THB ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2560 16:36
AP
 • ราคาล่าสุด
  7.60
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  +0.10  ( 1.33%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  11,653,300
 • วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
  7.50 - 7.50
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  7.60 / 1,552,400
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  7.65 / 2,799,200
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  7.50 - 7.70
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  5.50 - 8.40

 

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
บาท
ราคาซื้อ
บาท
ราคาขาย
บาท
% คอมมิชชั่น
%
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%