เครื่องคำนวณการลงทุน
  
สกุลเงิน : THB ปรับปรุงเมื่อ: 11 ธันวาคม 2561 16:38
AP
 • ราคาล่าสุด
  6.55
 • เปลี่ยนแปลง (%)
  -0.10  ( -1.50%)
 • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
  8,257,900
 • วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
  6.65 - 6.65
 • ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
  6.55 / 1,597,700
 • ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
  6.60 / 181,700
 • ช่วงราคาระหว่างวัน
  6.55 - 6.70
 • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
  6.65 - 9.60

 

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
บาท
ราคาซื้อ
บาท
ราคาขาย
บาท
% คอมมิชชั่น
%
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%