ข้อมูลที่สำคัญ
  
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000149 (เดิมเลขที่ บมจ.261)
โทรศัพท์ : (66) 2261-2518-22
โทรสาร : (66) 2261-2548-9
เว็บไซต์บริษัท : www.apthai.com
ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท : บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงาน : 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (66) 2264-0777, 2661-9190
โทรสาร : (66) 2264-0789-90, 2661-9192