ข่าวเครดิต
  
  • Tris Rating
  • Fitch Rating
 

TRIS Rating ดาวน์โหลด
10 มกราคม 2557 988 KB
16 สิงหาคม 2556 989 KB
24 เมษายน 2556 969 KB
7 มกราคม 2556 283 KB
6 กันยายน 2555 904 KB
6 มิถุนายน 2555 212 KB
6 มกราคม 2555 202 KB
21 มิถุนายน 2554 180 KB
25 มกราคม 2554 284 KB
11 มกราคม 2554 283 KB
FITCH Rating ดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2555 277 KB
24 พฤศจิกายน 2554 387 KB
9 พฤศจิกายน 2553 638 KB
19 กันยายน 2551 315 KB