สาส์นจากประธาน
  
อนุพงษ์ อัศวโภคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผ่านไปแล้วสำหรับปี 2558 เป็นอีกปีที่พวกเราเอพีทำงานกันอย่างหนัก เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับสภาพเศรษฐกิจที่ยัง ไม่ฟื้นตัวและสภาพการแข่งขันรุนแรงที่ทุกคนต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด โดย เราปิดยอดขายได้ที่ 28,184 ล้านบาท เติบโต 24% เราสามารถทำยอดขาย แนวราบได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 13,225 ล้านบาท เติบโต 13% ทั้งนี้ เนื่องจากเรามี Portfolio ที่ผสมผสานครอบคลุมทุกตลาดโดยเฉพาะใน ส่วนของทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น ภายใต้แบรนด์บ้านกลางเมือง เราสามารถครอง ส่วนแบ่งการตลาดทิ้งห่างคู่แข่งได้อย่างชัดเจน ประกอบกับความสำเร็จ ของการเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น RHYTHM รางน้ำ ที่ขายหมด 100% ตั้งแต่วันแรก หรือ Life อโศกที่ขายได้ 94% ของโครงการ เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติด รถไฟฟ้าของเอพีได้เป็นอย่างดี ส่งผลทำให้ยอดขายแนวสูงโตขึ้นกว่า 37% มูลค่า 14,959 ล้านบาท

ในปี 2558 เรามียอดรับรู้รายได้ทั้งสิ้น 22,079 ล้านบาท ลดลง 5% จากปีก่อน แต่สัดส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ เพิ่มขึ้นจาก 11.3% เป็น 11.9% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสำเร็จของโครงการคอนโดมิเนียมร่วมทุน (Joint Venture) ตอกย้ำ ความมั่นใจให้กับ Mitsubishi Jisho Residence (MJR) ซึ่งเป็นบริษัท ในเครือ Mitsubishi Estate Group เป็นอย่างมาก โดยทาง MJR มีแผนจะ ขยายการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยปัจจุบันประกาศร่วมทุนกันแล้ว ทั้งหมด 8 โครงการ มูลค่ากว่า 26,300 ล้านบาท โดยได้เปิดตัวไปแล้ว 7 โครงการ มียอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ 80% ของมูลค่าโครงการ ซึ่งทำให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ MJR ลงทุนด้วยสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกด้วย

เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาทีมงานและกระบวนการเพื่อสร้างประสิทธิภาพของ การทำงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัว เอพี อะคาเดมี่ (AP Academy) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการสร้างและพัฒนา บุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ในเอพี ให้เข้าใจถึงแนวคิดและมาตรฐานของ เอพีเพื่อที่จะส่งมอบสินค้าคุณภาพแก่ลูกค้าทุกคน โครงการนี้มีหลักสูตร ครอบคลุมทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน ทั้งที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หน้าที่เดิมหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนั้นเรายังร่วมมือกับ Mitsubishi Estate Group ในการทำโครงการ AP Open House ที่เปิดรับ นักศึกษาให้เข้ามาเรียนรู้งานและแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ กับทีมงานเอพีและยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนบินตรงไปศึกษา ดูงานกับ Mitsubishi Estate Group ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

สำหรับในปี 2559 นั้น เอพีจะก้าวสู่วัยเบญจเพสมีอายุครบ 25 ปี พอดี และ เป็นปีที่เราวางแผนที่จะมียอดขายรวมทะลุ 30,000 ล้านบาท ทีมงานเอพี ยังคงมีความพร้อมที่จะส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งเรายังมีการพัฒนากระบวนการควบคุมที่จะทำให้เราสามารถบริหาร ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับความ ไม่แน่นอน รวมถึงยังคงเน้นที่จะทำให้พนักงานมีความสนุกกับการทำงาน

ทั้งหมดนี้ ผม ในนามของบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและหุ้นกู้รวมถึงพันธมิตรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน เอพีมาโดยตลอด ผมหวังว่าเราจะเดินไปด้วยกันและประสบความสำเร็จ ไปด้วยกันตลอดไปครับ