รางวัลต่างๆ
  
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มอบรางวัล SAA Awards for Listed Companies 2012

คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP รับมอบรางวัล “CEO ยอดเยี่ยม”

คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ได้รับรางวัล Real Estate Personality of the Year 2011

AP รับมอบรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2010

ผู้บริหารระดับสูง AP รับรางวัล Best CEO ระดับภูมิภาคเอเชีย

AP ติดอับดับองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปี 2550 จาก FinanceAsia

AP คว้า 2 รางวัล จาก 2สถาบันทั้งระดับประเทศและภูมิภาค

Asia Money's Awards "Thailand Small Cap Corporate of the Year"